Цифровий підпис – сучасний інструмент успішної роботи

161 грн

СТАНДАРТНИЙ 1 рік

Замовити

184 грн

ЕНЕРГІЙНИЙ 1 рік

Замовити

598 грн

КОМЕРЦІЙНИЙ

Замовити

115 грн

ФІЗ.ОСОБИ /персон./1 рік

Замовити

Рівненська ТПП є представником ТОВ "Ключові системи" у Рівненській області та на її базі створенно віддалений пункт реєстрації заявників електронно-цифрового підпису.

Наші послуги включають:
Впродовж обслуговування сертифіката відкритого ключа, кожен абонент Центру має право:

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) — це блок інформації, який додається до файлу даних автором (підписувачем) та захищає файл від несанкціонованої модифікації і вказує на підписувача (власника підпису).

Для функціонування ЕЦП використовуються 2 ключі захисту (які зберігаються у різних файлах):
Для накладання ЕЦП використовується таємний (особистий) ключ, а для його перевірки – відкритий (загальновідомий) ключ.
Алгоритм роботи системи побудовано таким чином, що коли користувач має доступ до відкритого ключа, то він не може відтворити таємний ключ або поставити цифровий підпис – його можна тільки перевірити.
Доцільно зазначити, що таємний (особистий) ключ підписувача є повною особистою власністю підписувача і не надається будь-яким іншім особам (навіть центру сертифікації ключів). Будь-хто може перевірити цифровий підпис, використовуючи тільки відкритий ключ.
Накладання електронного цифрового підпису (підписування) — це операція, яка здійснюється відправником (підписувачем) документу із використанням його таємного ключа. При виконанні цієї операції на вхід відповідної програми подаються дані, які треба підписати, та таємний ключ підписувача. Програма створює із даних за допомогою таємного ключа унікальний блок даних фіксованого розміру (власне ЕЦП), який може бути справжнім тільки для цього таємного ключа та саме для цих вхідних даних. Тобто, ЕЦП – це своєрідний «цифровий відбиток таємного ключа і документа».
У подальшому ЕЦП, як правило, додається до вхідного документа (або розміщується в окремому полі документу) і така комбінація даних (документ + ЕЦП) утворює захищений електронний документ.
Перевірка електронного цифрового підпису – це операція, яка виконується отримувачем захищеного електронного документу з використанням відкритого ключа підписувача (відправника). Для виконання цієї операції необхідно отримати відкритий ключ відправника (наприклад, із довідника) та захищеного документа (тобто даних документа та даних ЕЦП). Відповідний програмний модуль перевіряє, чи дійсно цифровий підпис відповідає документу та відкритому ключу. Якщо в документ або у відкритий ключ внесено будь-які зміни, перевірка закінчиться із негативним результатом.
Для повноцінного функціонування систем ЕЦП необхідно забезпечити доступ отримувача до достовірної копії відкритого ключа відправника (підписувача) та можливість перевірити, що ця копія відкритого ключа належить саме цьому підписувачу. Для виконання цієї процедури створюються спеціальні захищені довідники ключів, які ведуться спеціальними установами – центрами сертифікації ключів.
Центри сертифікації ключів перевіряють дані власника відкритого ключа та видають захищені електронні документи спеціального зразка – сертифікати відкритих ключів, в яких міститься відкритий ключ та перевірена центром сертифікації інформація про власника ключа. Сертифікат відкритого ключа підписується електронним цифровим підписом центру сертифікації ключів. Таким чином, достатньо отримати достовірним каналом лише один електронний документ – сертифікат самого центру сертифікації ключів, щоб мати можливість перевірити достовірність будь-якого сертифікату, що виданий цим центром сертифікації ключів.
Генерація таємного та відкритого ключів ЕЦП — початкова процедура, яка виконується користувачем до виконання процедури сертифікації відкритого ключа. Генерацію виконує спеціалізоване програмне забезпечення – генератор ключів, який надається центром сертифікації ключів.
Для виконання сертифікації відкритого ключа до центру сертифікації подається:
Правила сертифікації – документ, у якому описані індивідуальні для кожного центру сертифікації правила, за якими перевіряються відомості, що знаходяться у сертифікаті. Тобто, не всі центри сертифікації ключів діють за однаковими правилами та вимогами при перевірці документів, що встановлюють особу-власника ключа (ці правила також називаються «політикою сертифікації»).
Кількість перевірок та їх ретельність може бути різною у різних центрах сертифікації ключів. Значна кількість центрів сертифікації використовують декілька політик сертифікації одночасно, тобто видають сертифікати різних рівнів довіри (ці рівні довіри іноді називаються «класами сертифікатів»). Існування різних класів сертифікатів обумовлено різницею у їх вартості (більшій рівень довіри потребує більше перевірок, більше перевірок – більше роботи, більше роботи – більша вартість).
Правила сертифікації, якими користується центр сертифікації, та клас сертифікату безумовно безпосередньо впливають на рівень довіри до сертифікатів ключів, які видані такими центрами сертифікації.
Тобто, довіра до сертифікату відкритого ключа залежить не тільки від того факту, що відкритий ключ сертифіковано, а також від того, ким (яким центром сертифікації) сертифіковано та за якими правилами (політика та клас сертифікату).
Загалом, політика сертифікації та перелік класів сертифікатів індивідуальні для кожного центру сертифікації. Для стандартизації у цій галузі в багатьох країнах (в тому числі, в Україні) вводиться регульоване законодавством поняття «Посилений сертифікат ключа»—тобто сертифікат, виданий із додержанням певних стандартизованих та затверджених законом вимог та правил (в тому числі — правил щодо проведення процедури засвідчення особи – власника ключа). Для того, щоб мати право видавати сертифікати такого зразка, центри сертифікації мають пройти процедуру акредитації (засвідчення відповідності вимогам законодавства). Акредитований центр сертифікації має право видавати посилені сертифікати ключів. Перелік акредитованих центрів сертифікації ведеться Центральним засвідчувальним органом.